Chính sách bảo mật

Truykichvn tôn trọng sự riêng tư, muốn bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của bạn. “Chính sách bảo mật” dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

🆑 NHÀ CÁI FI88 TẶNG 188K 🆑 

 

1. Thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể duyệt qua các trang web này mà không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân của mình. Tuy nhiên, để nhận được các thông báo, cập nhật hoặc yêu cầu thêm thông tin về Truykichvn hoặc trang web này, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

– Tên, thông tin liên lạc, địa chỉ email, công ty và người sử dụng ID;

– Thư gửi đến hoặc từ chúng tôi;

Bất kỳ thông tin bổ sung mà bạn chọn để cung cấp; và các thông tin khác từ sự tương tác của bạn với trang web của chúng tôi, dịch vụ, nội dung và quảng cáo, bao gồm cả máy tính và kết nối thông tin, thống kê về lượt xem trang, giao thông đến và đi từ các trang web, dữ liệu quảng cáo, địa chỉ IP và thông tin đăng nhập web chuẩn.

Nếu bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc chuyển giao và lưu trữ thông tin trên máy chủ của chúng tôi đặt tại Hoa Kỳ.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn với các dịch vụ mà bạn yêu cầu, giao tiếp với bạn, khắc phục sự cố các vấn đề, tùy chỉnh kinh nghiệm của bạn, thông báo cho bạn về các dịch vụ của chúng tôi và cập nhật trang web và đo lường lãi suất trong các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookies” để nâng cao kinh nghiệm của bạn và thu thập thông tin về khách truy cập và thăm các trang web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo “Do chúng ta sử dụng ‘cookie’?” phần dưới đây để biết thông tin về tập tin cookie và làm thế nào chúng ta sử dụng chúng.

3. Chia sẻ thông tin cho những ai

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của họ mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của chúng tôi, phản ứng với tuyên bố rằng một bài viết hoặc nội dung khác vi phạm các quyền khác, hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn của bất cứ ai.

Những thông tin đó sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ người giúp với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, và với các thành viên trong gia đình của công ty chúng tôi, những người có thể cung cấp nội dung và dịch vụ doanh và giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp tiềm năng.

Chúng ta nên có kế hoạch hợp nhất hoặc được mua lại bởi một thực thể kinh doanh, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty khác và sẽ đòi hỏi rằng các thực thể kết hợp mới theo chính sách bảo mật đối với các thông tin cá nhân của bạn với.

4. Quyền hạn của bạn

Bạn có thể truy cập hoặc cập nhật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại Truykichvn.

5. Bảo mật An ninh

Chúng tôi xử lý thông tin như một tài sản cần được bảo vệ và sử dụng nhiều công cụ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép và công bố thông tin. Tuy nhiên, như bạn đã biết, các bên thứ ba có thể bất hợp pháp hoặc chặn truy cập hoặc truyền thông tin. Vì vậy, mặc dù chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi không hứa hẹn, và bạn không nên hy vọng rằng thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin cá nhân sẽ luôn luôn vẫn tin.

🆑 NHÀ CÁI FI88 TẶNG 188K 🆑 

 

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này vào bất cứ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web này. Tất cả các điều khoản sửa đổi tự động có hiệu lực 30 ngày sau khi được ban đầu được đăng trên trang web. Đối với câu hỏi về chính sách này, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi.